زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ده هزار قدم در روز و شواهد علمی تاثیرات پیاده روی بر سلامتی خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بحث و بررسی استاندارد تعویض مفصل ران، زانو و شانه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ورزشی انجمن فیزیوتراپی بریتانیا خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱

در سیصد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به چگونگی ارتقاء سلامتی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ اسفند

در سیصد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سئوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ اسفند

در سیصد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به فیزیو تراپی بیماری های اسکلتی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۹ اسفند

در سیصد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مدیریت زانوی پرانتزی با تمرین های فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »