زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 5 دی 1401

سیصد و بیست و هشتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): فیزیوتراپی و مدیریت شکستگی ها در قسمت های مختلف بدن در اعتراضات سراسری

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 21 آذر 1401

سیصد و بیست و هفتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): اثرات ظلم و جنایت رژیم بر روی کادر درمان در مصاحبه با خانم دکتر میترا بابک

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 14 آذر 1401

سیصد و بیست و ششمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): ارائه کمک های اولیه با مراقبت های لازم برای شکستگی و جلوگیری از خونریزی و سایر آسیب ها در تظاهرات سراسری

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 25 مهر 1401

در سیصد و بیست و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست)، نگاهی خواهیم داشت به سیاست های نظام سلامت پس از پیروزی، راه های مقابله با گاز اشک آور ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 11 مهر 1401

در سیصد و بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به سیاست های نظام سلامت، تکنیک های کمک به مجروحین در اعتراضات اخیر. با ما ...

ببینید »