زنگ سلامت دوشنبه 3 مهر 1402

سیصد و پنجاه و هفتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): پاسخ به سوالات بینندگان و چند نکته مهم در مورد ارزیابی بیمار

یوتیوب