زنگ سلامت دوشنبه 27 شهریور 1402

سیصد و پنجاه و ششمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): سالگرد انقلاب مهسا #ژینا امینی و فشار روی کادر درمان در مصاحبه با دکتر الهیار کنگرلو

یوتیوب