زنگ سلامت دوشنبه 6 فروردین 1403

سیصد و هفتادمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): نوروز 1403 خجسته باد،
گفتگو با دکتر گلاله توکلی پیرامون #انسان-سالم-محور-توسعه-پایدار

یوتیوب