گلگشت

گلگشت یکشنبه 3 آذر

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر ایمان فروتن هستند . با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 19 آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر علی نیری استاد دانشگاه و فعال سیاسی و اجتماعی حقوق بشر هستند . با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 28 مهر ماه

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت ، دکتر عباس میلانی هستند. از شما دعوت می کنیم زیر همین صفحه نظرات خود را پیرامون مسایل مطرح شده در این برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید

ببینید »

گلگشت با حسین حجازی یکشنبه 7 مهر

در این شماره از برنامه حسین حجازی گفتگوی مفصلی با خانم فرزانه ثابتان در ارتباط بافعالیت های جامعه بهایی در داخل و خارج از کشور انجام داده است. با ما همراه باشید و این برنامه را ...

ببینید »