گلگشت

گلگشت یکشنبه ۱۱ بهمن

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 4 بهمن

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت آقای دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خودنیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 27 دی

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای منصوراسانلو ( فعال کارگری- نیویورک) هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 20 دی

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای منصوراسانلو ( فعال کارگری- نیویورک) هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 13 دی

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهندس حسن شریعتمداری هستند. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به گلگشت دعوت نمایید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۶ دی

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای مهندس حسن شریعتمداری هستند. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به گلگشت دعوت نمایید.  

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۲ آذر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت به گفتگو با خانم نوشین معینی کرمانشاهی فرزند زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرای گرانمایه ایرانی می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر حسن منصور هستند. با ما به گلگشت بیایید و دوستان خود را نیز در این سفر به همراه بیاورید

ببینید »