گلگشت

گلگشت یکشنبه 27 مرداد

میهمان ویژه حسین حجازی در گلگشت این هفته دکتر محسن میلانی است. در این برنامه به بررسی اوضاع و احوال مصر خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید،  منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

ببینید »