گلگشت

گلگشت یکشنبه ۱۱ خرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر عباس میلانی و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۴ خرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقایان ایرج مصداقی و منصور فرهنگ و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۸ اردیبهشت

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر عباس میلانی و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۱ اردیبهشت

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر حسن منصور کارشناس اقتصاد و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و موضوعات روز. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 14 اردیبهشت

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 7 اردیبهشت

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 31 فروردین

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر کاظم علمداری هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه 24 فروردین

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »