گلگشت

گلگشت یکشنبه ۱ اسفند

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر منصور فرهنگ. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 24 بهمن

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر عباس میلانی مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد و محقق مرکز مطالعات هوور. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 17 بهمن

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای حسن خیاط باشی هنرمند و فعال سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 10 بهمن

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر منصور فرهنگ. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 3 بهمن

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقایان دکتر عباس میلانی، دکتر منصور فرهنگ و احمد کریمی حکاک. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 26 دی

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقایان دکتر عباس میلانی، دکتر منصور فرهنگ و احمد کریمی حکاک. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 19 دی

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر عباس میلانی مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد و محقق مرکز مطالعات هوور. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 5 دی

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای آلبرت بوته ساز کارشناس مسائل اسرائیل و خاور میانه. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک ...

ببینید »