گلگشت

گلگشت یکشنبه ۵ دی

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر فریدون مبشری هستند که با ایشان به گفتگو پیرامون بحران آب و مدیریت و برنامه ریزی منابع آب می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 28 آذر

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت آقای دکتر عباس میلانی هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۴ آذر

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۷ آذر

در این شماره از گلگشت به میزبانی حسین حجازی به گفتگو با دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۳۰ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر علی نیری هستند که در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۳ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۶ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی و علوم روابط بین الملل هستند، که در این برنامه به مسائل مربوط به انتخابات در آمریکا می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۹ آبان

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت دکتر منصور فرهنگ هستند که در این برنامه به مهمترین موضوعات در ارتباط با انتخابات در آمریکا می پردازیم. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان ...

ببینید »