گلگشت

گلگشت یکشنبه 2 مهر 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر محمود مسائلی استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 26 شهریور 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 19 شهریور 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر عباس میلانی مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد و محقق مرکز مطالعات هوور. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 12 شهریور 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 5 شهریور 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 29 امرداد 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر عباس میلانی مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد و محقق مرکز مطالعات هوور. با ما همراه باشید و گلگشت را با ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 22 امرداد 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر کاظم علمداری جامعه شناس. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 15 امرداد 1402

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقایان دکتر منصور فرهنگ و دکتر بهروز بیات. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »