001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 7 دی – پایان پاییز

برنامه های رنگ به رنگ چمتا هم چنان چون پاییز و تقویم طبیعت پایان گرفت. در آخرین شماره پاییزی چمتا به مرور موسیقی هنرمندانی پرداخته ایم که در این فصل سر از خورجین موسیقی تلویزیونی ما ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 3 دی – جون بائز

مظهری از آزادی طلبی مدرن و شهری بود و نشانه ای از قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات آدمیان در برابر ظلم. در این شماره ی چمتا به سراغ زندگی و هنر زنی رفته ایم که نیم ...

ببینید »

چمتا شنبه 30 آذر – کلیف ریچارد

“صدایی آرام و طبیعتی بی دغدغه با تجربه ی سفری یگانه از هیاهوی دنیای پر سر و صدای موسیقی راک اند رول به آرامش و سکون موسیقی عامه پسند. در سی و هشتمین شماره ی چمتا، ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 آذر – اندی ویلیامز

سی و هفتمین شماره ی چمتا و دیگر بار سفری به سرزمین آن سوی آبها. در این برنامه؛ حال و هوای روزهای آخر پاییز و ایام کریسمس را بهانه ای کرده ایم برای مرور دوباره بر ...

ببینید »

چمتا شنبه 16 آذر – سیزان آکسو

سی و ششمین شماره ی چمتا و دیگر بار سفری به دنیای کهن و پر رمز و راز مشرق زمین؛ در این برنامه ی چمتا، به سرزمین جادویی روم شرقی سفر کرده ایم و نغمه های ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 12 آذر – ام کلثوم

بیراه نرفته ایم اگر صدای جادویی او را به نشانه ای از هویت دنیای عرب نسبت دهیم. چونان چون اهرام افسانه ای؛ چونان چون داستان های اعجاب انگیز هزار و یک شب؛ چونان چون نوشته های ...

ببینید »

چمتا شنبه 9 آذر – آندره آ بوچلی

صدایی پر صلابت و با شکوه که به موج دریای آرام می ماند ، صدای به آغوش کشیده شدن موسیقی که به صدای خدا مانند شده . در این شماره چمتا همراه حس وحال و موسیقی دلنشین ...

ببینید »