چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۲۱ آذر – میری متیو

«صدایی قدرتمند و صورتی صمیمی؛ در کنار یک زندگی سراسر شور و تلاش و جنگ برای عبور از روزگار تلخ؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین زیبای شعر و شراب رفته‌ایم و این بار ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۴ آذر – کائتانو ولوسو

«نوای دلنشین گیتار و ترانه‌هایی از جنس صلح و اندیشه؛ اینها همه در کنار یک زندگی پر از حادثه در سرزمین آفتاب و رقص و ترانه؛ در این شماره‌ی چمتا راهی برزیل شده‌ایم و همراه ترانه‌های ...

ببینید »

چمتا شنبه ۷ آذر – چاولا وارگاس

«صدای خشن مهربانی؛ شاید همین سه کلمه‌ی به هم پیوسته که دنیایی از داستان و حس و تاریخ را به همراه دارند؛ برترین تعریف ترانه‌های او باشد؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین‌های جادویی ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 آبان – مرور فصل دهم

«ده فصل و صد وسی برنامه، خاطرات بسیار دلنشین یک رفاقت دو جانبه که با شما و در کنار شما شکل گرفت بر بستری از کلمه و نوا و دنیایی از تصاویر به یادماندنی… در این ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۶ آبان – لوچو باتیستی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »

چمتا شنبه ۹ آبان – ترانه های پاییزی

پاییز، فصلی که به تکثر رنگ و زیبایی شهره شده و صد البته یاد و خاطره‌ی عشق‌های عبورکرده هم… در حال و هوای این روزهای پاییزی، برنامه‌ی این هفته ی چمتا را به ترانه‌هایی اختصاص داده‌ایم ...

ببینید »

چمتا شنبه 2 آبان – ماجده الرومی

«یک زیبایی تام و تمام شرقی و یک صدای سراسر تاریخ و شور و زندگی… در این شماره‌ی چمتا دیگر‌ بار به سرزمین‌های کهن مشرق‌زمین سفر کرده‌ایم و این بار از ماجده الرومی بانوی خوش‌صورت لبنان ...

ببینید »

چمتا شنبه 25 مهر – روی اوربیسن

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »