چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 22 آذر – ال گرين

صدایی آرام و ترانه‌هایی عاشقانه با تجربه‌ی تغییرات فراوان در سبک و شیوه‌ی اجرا؛ دست و پنجه نرم کردن با باو‌رهای مذهبی و سعی جد در راه رسیدن به اندیشه‌ای آزاد؛ اینها همه در زندگی و ...

ببینید »

چمتا شنبه 15 آذر – فرید الاطرش

“از جمله ارکان موسیقی عرب بود و در شمار بت‌های همیشه جاودان هنر مشرق زمین؛ مرد همیشه تنهای غمگین و پادشاه سرزمین عود؛ در این شماره‌ی چمتا سراغ چهارمین ستون خیمه‌ی موسیقی سرزمین اهرام را گرفته ...

ببینید »

چمتا شنبه 8 آذر – تینا ترنر

” صدایی قدرتمند و پر‌خراش و اجراهایی با شور و هیجان تمام، رقص یگانه و پر‌تحرک و ایستادن در ردیف برترین‌های راک‌ن‌رول… در این شماره‌ی چمتا زندگی هنری تینا ترنر را در نظر آورده‌ایم همان برترین ...

ببینید »

چمتا شنبه 1 آذر – لوچو دالا

“سفر به دنیای اعجاب‌انگیز خیال و همراهی با ترانه‌هایی پیر و جاودان، چونان چون جادوی تنیده بر خاک خاستگاهشان؛ در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین هنر و افسانه رسیده ایم و همراه صدای ...

ببینید »

چمتا شنبه 24 آبان – نیل دایموند

دیگر از اصحاب موسیقی مردمی و آرام است و شاعر بسیاری از ترانه های به یاد ماندنی؛ از جمله میوه های شیرین مهاجرت و از طایفه ی تاثیرگذارترین مردان موسیقی آمریکا؛ در این شماره ی چمتا ...

ببینید »

چمتا شنبه 17 آبان – اوتيس ردينگ

“در این شماره ی چمتا سراغ یکی دیگر از سیاهان آمریکا را گرفته ایم؛ همان ها که با جادوی موسیقی حقشان را از جامعه گرفتند و سبب ساز از بین رفتن مرزهای نژادی شدند… اتیس ردینگ، ...

ببینید »

چمتا شنبه 10 آبان – فرانسواز هاردی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »

چمتا شنبه 26 مهر

” ششمین فصل چمتا هم آخر گرفت و روزگار شیرین همراهی ما از هجده ماه هم فراتر رفت؛ در فصل ششم برنامه از میانه های تابستان تا آخر مهر ماه با هم بودیم و طبق روال ...

ببینید »