چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 3 خرداد – فرانکی لین

صدایی قدرتمند و رسا و دوره ی شهرتی که در اعجابی غریب، سه ربع قرن به درازا کشید؛ در چمتای این هفته به سراغ “فرانکی لین” آمریکایی رفته ایم تا همراه صدای قدیمی و پیر او، ...

ببینید »

چمتا شنبه 27 اردیبهشت – زکی مورن

صدایی قوی و بیانی دقیق و کلماتی که انگار از خانه جادو و سرزمین خیالات دور به دنیای آدمیزاد آمده اند، اینها همه در سروده ها و آواز مردی ست که چنان چون سرزمین اساطیری اش ...

ببینید »

چمتا شنبه 20 اردیبهشت – نانسی سیناترا

زیبایی چهره و آرامش صدا؛ در کنار شخصیت و نهادی که از متانت و رفتار زنانه نشان داشت؛ اینها شاید نخستین نشانه های تمیزدهنده ی “نانسی سیناترا”‌ی آمریکایی باشند؛ هم او که از جمله چهره های ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 اردیبهشت – جیم موریسون

غریب؛ وحشی؛ جسور؛ یاغی و دیگر صفاتی از این دست؛ معنی اینها همه، در موسیقی و زندگی مردی که با عمر بسیار کوتاهش؛ به افتخاراتی بس بلند، دست آزید. در این شماره ی چمتا، به سراغ ...

ببینید »

چمتا شنبه 30 فروردین – دالیدا

دختر تمامی زبان ها بود و فرزند پاک زمین؛ از جمله میوه های شیرین هجرت بود و گل سنگ همیشه برقرار… در این شماره ی چمتا به سراغ ” دالیدا ” رفته ایم؛ هم او که ...

ببینید »