چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 21 تیر – مرور فصل پنجم

پنجمین فصل چمتا در نخستین ماه تابستان داغ، آخر شد تا خاطرات روزهای شیرین با هم بودن از یک سال تجاوز کنه… در این سیزدهمین و آخرین شماره ی فصل پنجم به مرور دوباره ی برنامه ...

ببینید »

چمتا شنبه 14 تیر – ناظم الغزالی

“سرزمین تمدن های پیر؛ سرزمین زبان ها و افسانه ها و اسطوره ها؛ سرزمین قصص جادویی هزار و یک شب؛ سرزمین داستان گیلگمش … در این شماره ی چمتا دیگر بار به خاک کهن شرق سفر ...

ببینید »

چمتا شنبه 7 تیر – پل آنکا

“حیات پر قدمت و شهرنشینی کم سال در سرزمین دریا تا دریا… در این شماره ی چمتا به سرزمین های سرد آمریکای شمالی سفر کرده ایم و همراه یکی از جاودانه ترین صداهای برآمده از آن ...

ببینید »

چمتا شنبه 31 خرداد – نینا سیمون

زن بودن، سیاه بودن و در خانواده ای فقیر و مذهبی به دنیا آمدن… شاید هم این تفاوت ها و عدم برخورداری ها بودند که باعث شدند تا ” یونیس کتلین وِیمون ” به سمبلی از ...

ببینید »

چمتا شنبه 24 خرداد – اروس رموزاتی

صدایی خاص و موسیقی ای پر هیجان؛ در کنار ترانه هایی عاشقانه که پر از استعاره های ناب اند و صور زیبای خیال؛ اینها شاید نخستین مشخصه های تمیز دهنده ی اروس رموزاتی ایتالیایی باشند، هم ...

ببینید »

چمتا شنبه 3 خرداد – فرانکی لین

صدایی قدرتمند و رسا و دوره ی شهرتی که در اعجابی غریب، سه ربع قرن به درازا کشید؛ در چمتای این هفته به سراغ “فرانکی لین” آمریکایی رفته ایم تا همراه صدای قدیمی و پیر او، ...

ببینید »