001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 9 خرداد – بی بی کینگ

“استادی تمام در نواختن گیتار و معنا و هویت دادن به موسیقی بلوز؛ سربرآوردن از فرودست‌ترین طبقات اجتماعی و رسیدن به نشان فخر ملی؛ اینها و بسیار بیشتر از اینها در زندگی بی بی کینگ، پادشاه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲ خرداد – التون جان

صدای لطیف و پراحساس و ترانه‌هایی زنده و به‌یادماندنی؛ تجربه‌ی موفقیت‌ها و حواشی پرشمار و حضوری بلند‌مدت در دنیای صحنه… در دومین شماره‌ی فصل نهم، دیگر بار به خاک سبز جزیره رسیده ایم و این بار ...

ببینید »

چمتا شنبه 29 فروردین – میلوا

“صدایی قدرتمند و صمیمی و جان دادن به نواهای آشنا؛ در آثار موسیقیایی زن سرخ موسیقی مردمی ایتالیا. در یکصد و دومین شماره چمتا دیگر بار به قاره‌ی سبز رسیده‌ایم و این بار از میلوا گفته ...

ببینید »

چمتا شنبه 22 فروردین – پری کومو

دیگر از اصحاب موسیقی آرام و بی‌دغدغه بود و نمونه‌ای مثالی از زندگی سالم برای اهل هنر، صاحب ترانه‌های فراوان همیشه سبز و مردی از جنس روزهای خوب نه چندان دور… در این شماره‌ی چمتا احوال ...

ببینید »

چمتا – ویژه برنامه یکصدمین شماره

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »