001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۲۱ آذر – میری متیو

«صدایی قدرتمند و صورتی صمیمی؛ در کنار یک زندگی سراسر شور و تلاش و جنگ برای عبور از روزگار تلخ؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین زیبای شعر و شراب رفته‌ایم و این بار ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۴ آذر – کائتانو ولوسو

«نوای دلنشین گیتار و ترانه‌هایی از جنس صلح و اندیشه؛ اینها همه در کنار یک زندگی پر از حادثه در سرزمین آفتاب و رقص و ترانه؛ در این شماره‌ی چمتا راهی برزیل شده‌ایم و همراه ترانه‌های ...

ببینید »

چمتا شنبه ۷ آذر – چاولا وارگاس

«صدای خشن مهربانی؛ شاید همین سه کلمه‌ی به هم پیوسته که دنیایی از داستان و حس و تاریخ را به همراه دارند؛ برترین تعریف ترانه‌های او باشد؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین‌های جادویی ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 آبان – مرور فصل دهم

«ده فصل و صد وسی برنامه، خاطرات بسیار دلنشین یک رفاقت دو جانبه که با شما و در کنار شما شکل گرفت بر بستری از کلمه و نوا و دنیایی از تصاویر به یادماندنی… در این ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۶ آبان – لوچو باتیستی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »

چمتا شنبه ۹ آبان – ترانه های پاییزی

پاییز، فصلی که به تکثر رنگ و زیبایی شهره شده و صد البته یاد و خاطره‌ی عشق‌های عبورکرده هم… در حال و هوای این روزهای پاییزی، برنامه‌ی این هفته ی چمتا را به ترانه‌هایی اختصاص داده‌ایم ...

ببینید »

چمتا شنبه 2 آبان – ماجده الرومی

«یک زیبایی تام و تمام شرقی و یک صدای سراسر تاریخ و شور و زندگی… در این شماره‌ی چمتا دیگر‌ بار به سرزمین‌های کهن مشرق‌زمین سفر کرده‌ایم و این بار از ماجده الرومی بانوی خوش‌صورت لبنان ...

ببینید »

چمتا شنبه 25 مهر – روی اوربیسن

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و سازهای متفاوت میگیم و همین طور از خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »