001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 3 مرداد – کت استیونس

ترانه‌هایی آرام و بی‌دغدغه و و تجربه‌ی سفری از هیاهوی خلق به فراسوی حق… در این شماره‌ی چمتا سراغ یکی از خبرسازترین چهره‌های موسیقی معاصر دنیا را گرفته‌ایم و از «کت استیونس» بریتانیایی گفته‌ایم.

ببینید »

چمتا شنبه 27 تیر – مرسدس سوسا

«حزن صدایش عصاره ی غم بینوایان بود و گرمای ترانه هایش، امید به بِه شدن روزگار… سیاهی جامه‌اش نمایه‌ای از زندگی طبقات فرودست و عاشقانه‌هایش حدیث نامکرر همان داستان یکدانه… در این شماره‌ی چمتا به سرزمین‌های ...

ببینید »

چمتا شنبه 20 تیر – ژرژ موستاکی

دیگر از پرسه‌زنان بی‌خانه‌ی خاک زمین بود و فرزندی آمده از رویا… در این شماره‌ی چمتا سراغ ژرژ موستاکی، مرد خوش‌آوازه‌ی موسیقی فرانسه را گرفته‌ایم، هم‌ او که خودش را به شبانی بی‌قید و رها تشبیه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

«دیگر از هنرمندان سیاه‌پوست جامعه‌ی آمریکا بود و نشانی دیگر از اراده انسان در تغییر دادن سرنوشت. در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به موسیقی جادویی سیاهان جامعه رسیده‌ایم و در این نوبت از “اتا جیمز” ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 تیر – صباح فخری

“سرزمین تمدن ها و فرهنگ های رنگ به رنگ؛ سرزمین جنگ ها و صلح های پی در پی؛ سرزمین طبیعت و هنر و معماری… در این شماره‌ی چمتا، دیگر بار به خاک پیر مشرق زمین سفر ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 خرداد – جیمی هندریکس

“نواهایی از جنس جنون و خلسه، نمایان کردن یک استعداد به واقع ذاتی و زندگی در لباس یک اسطوره… در این شماره‌ی چمتا سراغ «جیمی هندریکس» نوازنده و خواننده‌ی افسانه‌ای آمریکا را گرفته‌ایم و از مردی ...

ببینید »