001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۷ فروردین – سه سالگی

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان ...

ببینید »

چمتا شنبه ۸ اسفند – مرور فصل یازدهم

«در این شماره‌ی انجامین فصل یازدهم بنا داریم تا با مرور چمتاهای فصل گذشته؛ ضمن ورق زدن دوباره‌ی خاطرات‌مان، آماده‌ی بهار دلنشینی شویم که از قرار آخرین فصل چمتا در این هیات سه ساله است و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱ اسفند – املیا رودریگویز

«بوی دریا، طعم سفر و هجرت و خیال سرزمین‌های دور، شوکت ملاحان روزگار پیش و صدای ناله‌ی دلنشین عشاق؛ اینها همه در ترانه‌هایی همیشه سبز و ماندگار که با صدای جادویی املیا رودریگویز در گوش تاریخ ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۴ بهمن – داینا واشنگتن

«دیگر از فرزندان رنج و محنت بود که توانست در عمر کوتاهش فاصله‌ی هیچ تا قلل شهرت و محبوبیت را طی کند، در این شماره‌ی چمتا باز هم از موسیقی قدرتمند سیاهان مهاجر گفته‌ایم و این ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۷ بهمن – دیوید بویی

« از جمله تاثیرگذارترین‌های موسیقی راک بود و در ردیف تابو شکن‌ترین هنرمندان دنیا؛ در این شمار‌ه‌ی چمتا از آثار و احوال دیوید بویی حکایت کرد‌ه ایم هم او که با رخت و لباس غریب و ...

ببینید »