001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۱۷ بهمن – دیوید بویی

« از جمله تاثیرگذارترین‌های موسیقی راک بود و در ردیف تابو شکن‌ترین هنرمندان دنیا؛ در این شمار‌ه‌ی چمتا از آثار و احوال دیوید بویی حکایت کرد‌ه ایم هم او که با رخت و لباس غریب و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۰ بهمن – پت بون

«صدایی دلنشین و باورپذیر و حکایت یک عمر مبارزه در راه باورها و عقاید؛ شاید همین دو مشخصه بارزترین دلایل متمایز شدن «پت بون» در هنر و سیاست بوده باشند و دلیل ماندگاری هفتاد ساله‌ی او… ...

ببینید »

چمتا شنبه ۳ بهمن – پاتی لابل

«دیگر از نوابغ موسیقی سیاهان در سرزمین آرزوها بود و از جمله‌ی موفق‌ترین زنان صنعت موسیقی در پنجاه سال گذشته؛ در این شماره‌ی چمتا سراغ پاتی لابل، مادرخوانده‌ی موسیقی سول را گرفته‌ایم و همراه صدای سوپرانوی ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۶ دی – ژرژ برسنس

«از جمله الگوهای رفتاری در دوره‌ی تغییرات بنیادین اخلاقی به حساب می‌آمد و در صف مبارزان همیشگی آزادی و عدالت آدمیزاد؛ در این شماره‌ی چمتا همراه ترانه‌های انسان‌گرایانه‌ی ژرژ برسنس دیگر بار برگه‌های تاریخ معاصر فرانسه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۹ دی – نیل یانگ

«از جمله کولیان پرسه‌زن بی خانه بود و در ردیف برترین نمایندگان فرهنگ امروزین آمریکا؛ مردی همراه همیشه ی گیتار و سازدهنی و رفیق دور و دیر دشت و رود و درخت… در این شماره‌ی چمتا ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۲ دی – لیلا مراد

«صدایی دلنشین و صورتی زیبا؛ درک نهایت شهرت و تجربه‌ی وداع بسیار زودهنگام با دنیای هنر و هیاهو برای لمس بیشتر معنای مادر بودن؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین اهرام سفر کرده ایم ...

ببینید »

چمتا شنبه ۵ دی – صد سالگی

«صد سالگی؛ همان عمر درازی که از قدیم آرزوی همیشه‌ی بنی بشر بوده و به هزار شکل و رنگ هم به صفحات داستان و گفت‌و‌گوهای میان مردم آمده؛ … ما هم در حال و هوای روزهای ...

ببینید »