چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۸ اسفند – مرور فصل یازدهم

«در این شماره‌ی انجامین فصل یازدهم بنا داریم تا با مرور چمتاهای فصل گذشته؛ ضمن ورق زدن دوباره‌ی خاطرات‌مان، آماده‌ی بهار دلنشینی شویم که از قرار آخرین فصل چمتا در این هیات سه ساله است و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱ اسفند – املیا رودریگویز

«بوی دریا، طعم سفر و هجرت و خیال سرزمین‌های دور، شوکت ملاحان روزگار پیش و صدای ناله‌ی دلنشین عشاق؛ اینها همه در ترانه‌هایی همیشه سبز و ماندگار که با صدای جادویی املیا رودریگویز در گوش تاریخ ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۴ بهمن – داینا واشنگتن

«دیگر از فرزندان رنج و محنت بود که توانست در عمر کوتاهش فاصله‌ی هیچ تا قلل شهرت و محبوبیت را طی کند، در این شماره‌ی چمتا باز هم از موسیقی قدرتمند سیاهان مهاجر گفته‌ایم و این ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۷ بهمن – دیوید بویی

« از جمله تاثیرگذارترین‌های موسیقی راک بود و در ردیف تابو شکن‌ترین هنرمندان دنیا؛ در این شمار‌ه‌ی چمتا از آثار و احوال دیوید بویی حکایت کرد‌ه ایم هم او که با رخت و لباس غریب و ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۰ بهمن – پت بون

«صدایی دلنشین و باورپذیر و حکایت یک عمر مبارزه در راه باورها و عقاید؛ شاید همین دو مشخصه بارزترین دلایل متمایز شدن «پت بون» در هنر و سیاست بوده باشند و دلیل ماندگاری هفتاد ساله‌ی او… ...

ببینید »

چمتا شنبه ۳ بهمن – پاتی لابل

«دیگر از نوابغ موسیقی سیاهان در سرزمین آرزوها بود و از جمله‌ی موفق‌ترین زنان صنعت موسیقی در پنجاه سال گذشته؛ در این شماره‌ی چمتا سراغ پاتی لابل، مادرخوانده‌ی موسیقی سول را گرفته‌ایم و همراه صدای سوپرانوی ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۶ دی – ژرژ برسنس

«از جمله الگوهای رفتاری در دوره‌ی تغییرات بنیادین اخلاقی به حساب می‌آمد و در صف مبارزان همیشگی آزادی و عدالت آدمیزاد؛ در این شماره‌ی چمتا همراه ترانه‌های انسان‌گرایانه‌ی ژرژ برسنس دیگر بار برگه‌های تاریخ معاصر فرانسه ...

ببینید »