چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه ۱۰ بهمن – پت بون

«صدایی دلنشین و باورپذیر و حکایت یک عمر مبارزه در راه باورها و عقاید؛ شاید همین دو مشخصه بارزترین دلایل متمایز شدن «پت بون» در هنر و سیاست بوده باشند و دلیل ماندگاری هفتاد ساله‌ی او… ...

ببینید »

چمتا شنبه ۳ بهمن – پاتی لابل

«دیگر از نوابغ موسیقی سیاهان در سرزمین آرزوها بود و از جمله‌ی موفق‌ترین زنان صنعت موسیقی در پنجاه سال گذشته؛ در این شماره‌ی چمتا سراغ پاتی لابل، مادرخوانده‌ی موسیقی سول را گرفته‌ایم و همراه صدای سوپرانوی ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۶ دی – ژرژ برسنس

«از جمله الگوهای رفتاری در دوره‌ی تغییرات بنیادین اخلاقی به حساب می‌آمد و در صف مبارزان همیشگی آزادی و عدالت آدمیزاد؛ در این شماره‌ی چمتا همراه ترانه‌های انسان‌گرایانه‌ی ژرژ برسنس دیگر بار برگه‌های تاریخ معاصر فرانسه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۹ دی – نیل یانگ

«از جمله کولیان پرسه‌زن بی خانه بود و در ردیف برترین نمایندگان فرهنگ امروزین آمریکا؛ مردی همراه همیشه ی گیتار و سازدهنی و رفیق دور و دیر دشت و رود و درخت… در این شماره‌ی چمتا ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۲ دی – لیلا مراد

«صدایی دلنشین و صورتی زیبا؛ درک نهایت شهرت و تجربه‌ی وداع بسیار زودهنگام با دنیای هنر و هیاهو برای لمس بیشتر معنای مادر بودن؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین اهرام سفر کرده ایم ...

ببینید »

چمتا شنبه ۵ دی – صد سالگی

«صد سالگی؛ همان عمر درازی که از قدیم آرزوی همیشه‌ی بنی بشر بوده و به هزار شکل و رنگ هم به صفحات داستان و گفت‌و‌گوهای میان مردم آمده؛ … ما هم در حال و هوای روزهای ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲۱ آذر – میری متیو

«صدایی قدرتمند و صورتی صمیمی؛ در کنار یک زندگی سراسر شور و تلاش و جنگ برای عبور از روزگار تلخ؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به سرزمین زیبای شعر و شراب رفته‌ایم و این بار ...

ببینید »