001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 24 اسفند – تونی بنت

دیگر از شاخصه های موسیقی آرام و روان بود و نشانه ای از حرکت بی دغدغه ی دوران و زندگی در صلح، در این شماره چمتا به سراغ موسیقی و آثار و احوال تونی بنت آمریکایی ...

ببینید »

چمتا شنبه 17 اسفند – آلبانو

قصه طبیعتی آرام و بی دغدغه که با سبزی چمنزارها و سرخی شراب عجین شد و حکایت عشقی تمام که به مدد صحنه و موسیقی عالم گیر ، این ها همه در متن زندگی مردی که ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 6 اسفند – شرلی بسی

” مروارید سیاه موسیقی بریتانیاست و شهره ترین چهره ی زن موسیقی این کشور؛ بیش از نیم قرن است که هویتی از صحنه و موسیقی برای همه مردمان زمین شده و از جمله ی معدود هنرمندانی ...

ببینید »

چمتا شنبه 26 بهمن – اسمهان

آینه ای تمام نما از زیبایی شرقی بود و صاحب نوای طربی که دنیایی را خیره کرده بود. در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین های کهن شرقی سفر کرده ایم و همراه نغمه ...

ببینید »

چمتا شنبه 19 بهمن – باب دیلن

سرگشتگی وجنون و پرسه های بی هدف مردی که خانه به خانه میرود در پی آرامش . او شرح همین در به دری ها و عاشق شدن ها را به زبان شعر آورد و آوازشان کرد ...

ببینید »

چمتا شنبه 12 بهمن – نادا مال انیما

” برنامه چهل وسوم چمتا و دیگر بار سفری به سرزمین جادویی ایتالیا؛ این بار با مرور زندگی و آثار موسیقیایی دختر همه ی مادرهای زمین؛ “نادا مال انیما”؛ و موسیقی و اطوار بی مثالش سوژه ...

ببینید »