چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 16 آذر – سیزان آکسو

سی و ششمین شماره ی چمتا و دیگر بار سفری به دنیای کهن و پر رمز و راز مشرق زمین؛ در این برنامه ی چمتا، به سرزمین جادویی روم شرقی سفر کرده ایم و نغمه های ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 12 آذر – ام کلثوم

بیراه نرفته ایم اگر صدای جادویی او را به نشانه ای از هویت دنیای عرب نسبت دهیم. چونان چون اهرام افسانه ای؛ چونان چون داستان های اعجاب انگیز هزار و یک شب؛ چونان چون نوشته های ...

ببینید »

چمتا شنبه 9 آذر – آندره آ بوچلی

صدایی پر صلابت و با شکوه که به موج دریای آرام می ماند ، صدای به آغوش کشیده شدن موسیقی که به صدای خدا مانند شده . در این شماره چمتا همراه حس وحال و موسیقی دلنشین ...

ببینید »

چمتا 28 آبان – لئوناردکوهن

آرام” شاید بهترین توصیف برای موسیقی اش باشد و “وسیع” بهترین وصف از ترانه هایش. موسیقی اش، همراه نبض آدمیزاد است، صدای تکرار نفس هاست و حدیث گهگدار تلخ انسان گرفتار آمده در زندان شهر… و ...

ببینید »

چمتا شنبه 25 آبان – فرهاد

نشانه ای از هویت هنر بود و مظهری از مردانگی در میان مردمان کشورش. در این شماره ی چمتا همراه صدای جاودانه ی فرهاد به ایران سفر کرده ایم و برگه های تاریخ معاصرش را با ...

ببینید »