چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 20 تیر – ژرژ موستاکی

دیگر از پرسه‌زنان بی‌خانه‌ی خاک زمین بود و فرزندی آمده از رویا… در این شماره‌ی چمتا سراغ ژرژ موستاکی، مرد خوش‌آوازه‌ی موسیقی فرانسه را گرفته‌ایم، هم‌ او که خودش را به شبانی بی‌قید و رها تشبیه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

«دیگر از هنرمندان سیاه‌پوست جامعه‌ی آمریکا بود و نشانی دیگر از اراده انسان در تغییر دادن سرنوشت. در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به موسیقی جادویی سیاهان جامعه رسیده‌ایم و در این نوبت از “اتا جیمز” ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 تیر – صباح فخری

“سرزمین تمدن ها و فرهنگ های رنگ به رنگ؛ سرزمین جنگ ها و صلح های پی در پی؛ سرزمین طبیعت و هنر و معماری… در این شماره‌ی چمتا، دیگر بار به خاک پیر مشرق زمین سفر ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 خرداد – جیمی هندریکس

“نواهایی از جنس جنون و خلسه، نمایان کردن یک استعداد به واقع ذاتی و زندگی در لباس یک اسطوره… در این شماره‌ی چمتا سراغ «جیمی هندریکس» نوازنده و خواننده‌ی افسانه‌ای آمریکا را گرفته‌ایم و از مردی ...

ببینید »

چمتا شنبه 16 خرداد – ژولیت گرکو

“صدایی آرام و ترانه‌هایی به معنا مردمی؛ تجربه‌ی یک زندگی پر حادثه و سفری از روزهای فقر و جنگ تا روزگار صلح و ثروت… در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به کوچه پس کوچه‌های پاریس سرک ...

ببینید »

چمتا شنبه 9 خرداد – بی بی کینگ

“استادی تمام در نواختن گیتار و معنا و هویت دادن به موسیقی بلوز؛ سربرآوردن از فرودست‌ترین طبقات اجتماعی و رسیدن به نشان فخر ملی؛ اینها و بسیار بیشتر از اینها در زندگی بی بی کینگ، پادشاه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۲ خرداد – التون جان

صدای لطیف و پراحساس و ترانه‌هایی زنده و به‌یادماندنی؛ تجربه‌ی موفقیت‌ها و حواشی پرشمار و حضوری بلند‌مدت در دنیای صحنه… در دومین شماره‌ی فصل نهم، دیگر بار به خاک سبز جزیره رسیده ایم و این بار ...

ببینید »