چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 12 بهمن – نادا مال انیما

” برنامه چهل وسوم چمتا و دیگر بار سفری به سرزمین جادویی ایتالیا؛ این بار با مرور زندگی و آثار موسیقیایی دختر همه ی مادرهای زمین؛ “نادا مال انیما”؛ و موسیقی و اطوار بی مثالش سوژه ...

ببینید »

چمتا شنبه 5 بهمن – جیمز براون

پدرخوانده ی موسیقی سول بود و از جمله ی مبتکران سبک فانک؛ محل اتکای سیاهان شهر بود و نشانه ای غریب از تغییر روزگار. در این شماره ی چمتا؛ به مرور زندگی و موسیقی جیمز بروان ...

ببینید »

چمتا شنبه 28 دی – آرتا فرانکلین

“چمتای چهل و یکم و مرور داستان زندگی زنی که با سلاح ساز و آواز به جنگ با ناملایمات زندگی رفت؛ و طرحی نو از صلح و آشتی درانداخت. در دومین برنامه ی فصل زمستان چمتا ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 24 دی – دین مارتین

بی دغدغه و بی تکلف؛ ساده و راحت و دیگر صفاتی از همین دست… همین ها هستند مشخصات تمیزدهنده ی هنرمندی که از جانب مردم و مطبوعات؛ آرامترین مرد تاریخ نامیده شد.  

ببینید »

چمتا شنبه 21 دی – ژاک برل

“چمتای چهلم و روایت آثار و احوال مردی که پیش تر از دیگران قصه و داستان و نمایش را به موسیقی پیوند داد. در این برنامه از ژاک برل بلژیکی گفته ایم هم او که در ...

ببینید »

چمتا شنبه 7 دی – پایان پاییز

برنامه های رنگ به رنگ چمتا هم چنان چون پاییز و تقویم طبیعت پایان گرفت. در آخرین شماره پاییزی چمتا به مرور موسیقی هنرمندانی پرداخته ایم که در این فصل سر از خورجین موسیقی تلویزیونی ما ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 3 دی – جون بائز

مظهری از آزادی طلبی مدرن و شهری بود و نشانه ای از قدرت موسیقی در برانگیختن احساسات آدمیان در برابر ظلم. در این شماره ی چمتا به سراغ زندگی و هنر زنی رفته ایم که نیم ...

ببینید »

چمتا شنبه 30 آذر – کلیف ریچارد

“صدایی آرام و طبیعتی بی دغدغه با تجربه ی سفری یگانه از هیاهوی دنیای پر سر و صدای موسیقی راک اند رول به آرامش و سکون موسیقی عامه پسند. در سی و هشتمین شماره ی چمتا، ...

ببینید »