چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 3 مرداد – کت استیونس

ترانه‌هایی آرام و بی‌دغدغه و و تجربه‌ی سفری از هیاهوی خلق به فراسوی حق… در این شماره‌ی چمتا سراغ یکی از خبرسازترین چهره‌های موسیقی معاصر دنیا را گرفته‌ایم و از «کت استیونس» بریتانیایی گفته‌ایم.

ببینید »

چمتا شنبه 27 تیر – مرسدس سوسا

«حزن صدایش عصاره ی غم بینوایان بود و گرمای ترانه هایش، امید به بِه شدن روزگار… سیاهی جامه‌اش نمایه‌ای از زندگی طبقات فرودست و عاشقانه‌هایش حدیث نامکرر همان داستان یکدانه… در این شماره‌ی چمتا به سرزمین‌های ...

ببینید »

چمتا شنبه 20 تیر – ژرژ موستاکی

دیگر از پرسه‌زنان بی‌خانه‌ی خاک زمین بود و فرزندی آمده از رویا… در این شماره‌ی چمتا سراغ ژرژ موستاکی، مرد خوش‌آوازه‌ی موسیقی فرانسه را گرفته‌ایم، هم‌ او که خودش را به شبانی بی‌قید و رها تشبیه ...

ببینید »

چمتا شنبه ۱۳ تیر – اتا جیمز

«دیگر از هنرمندان سیاه‌پوست جامعه‌ی آمریکا بود و نشانی دیگر از اراده انسان در تغییر دادن سرنوشت. در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به موسیقی جادویی سیاهان جامعه رسیده‌ایم و در این نوبت از “اتا جیمز” ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 تیر – صباح فخری

“سرزمین تمدن ها و فرهنگ های رنگ به رنگ؛ سرزمین جنگ ها و صلح های پی در پی؛ سرزمین طبیعت و هنر و معماری… در این شماره‌ی چمتا، دیگر بار به خاک پیر مشرق زمین سفر ...

ببینید »