001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 26 بهمن – اسمهان

آینه ای تمام نما از زیبایی شرقی بود و صاحب نوای طربی که دنیایی را خیره کرده بود. در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین های کهن شرقی سفر کرده ایم و همراه نغمه ...

ببینید »

چمتا شنبه 19 بهمن – باب دیلن

سرگشتگی وجنون و پرسه های بی هدف مردی که خانه به خانه میرود در پی آرامش . او شرح همین در به دری ها و عاشق شدن ها را به زبان شعر آورد و آوازشان کرد ...

ببینید »

چمتا شنبه 12 بهمن – نادا مال انیما

” برنامه چهل وسوم چمتا و دیگر بار سفری به سرزمین جادویی ایتالیا؛ این بار با مرور زندگی و آثار موسیقیایی دختر همه ی مادرهای زمین؛ “نادا مال انیما”؛ و موسیقی و اطوار بی مثالش سوژه ...

ببینید »

چمتا شنبه 5 بهمن – جیمز براون

پدرخوانده ی موسیقی سول بود و از جمله ی مبتکران سبک فانک؛ محل اتکای سیاهان شهر بود و نشانه ای غریب از تغییر روزگار. در این شماره ی چمتا؛ به مرور زندگی و موسیقی جیمز بروان ...

ببینید »

چمتا شنبه 28 دی – آرتا فرانکلین

“چمتای چهل و یکم و مرور داستان زندگی زنی که با سلاح ساز و آواز به جنگ با ناملایمات زندگی رفت؛ و طرحی نو از صلح و آشتی درانداخت. در دومین برنامه ی فصل زمستان چمتا ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 24 دی – دین مارتین

بی دغدغه و بی تکلف؛ ساده و راحت و دیگر صفاتی از همین دست… همین ها هستند مشخصات تمیزدهنده ی هنرمندی که از جانب مردم و مطبوعات؛ آرامترین مرد تاریخ نامیده شد.  

ببینید »

چمتا شنبه 21 دی – ژاک برل

“چمتای چهلم و روایت آثار و احوال مردی که پیش تر از دیگران قصه و داستان و نمایش را به موسیقی پیوند داد. در این برنامه از ژاک برل بلژیکی گفته ایم هم او که در ...

ببینید »