آپوزیت

آپوزیت ۳۳۸

در برنامه این هفته تهدید آبکی روحانی ،وعده مسئولین در مسئله تخم مرغ،زمین خواری در جنگل های گلستان با کمک شهرداری، نزول خواری بانکها در صنعت کشور و آویزان شدن رهبری از جنگ مورد نقد و ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۷

واکنش قوه قضايیه حکومت اسلامی به واکنش جهانی علیه قتل نوید افکاری بررسی شده سپس اثر همکاری همین قوه قضاییه در مبارزه با فساد منجربه گرانی اندازه گیری شده و در انتها شکست سیاست خارجی نظام ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۶

در برنامه این هفته گزارش صداو سیمای جمهوری اسلامی از نوید افکاری راستی آزمایی شده و سپس عدالت اسلامی دربرخورد با معتادان کارتون خواب ، تضمین وزیر اقتصاد، و گله گذاری از سفیر سوئیس مورد نقد ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۵

در برنامه اینهفته سخنان رهبر فرسودگان جهان برای مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ادامه سخنرانی هفتگی رئیس جمهور منتسب شورای نگهبان در جلسه هیئت دولت راستی آزمایی ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۴

در برنامه این هفته واکنش برجسته ترین مقامات نظام مقدس بررسی میشود،در همین راستا از نصیحت های رهبر فرسودگان و آمارهای رئیس جمهور منتسبو راهکارهایپر حرف ترینقاضی القضات جهان آگاه خواهید شد

ببینید »

آپوزیت ۳۳۳

در برنامه این هفته سخنرانی حسن روحانی در حضور هیئت دولت براثر موضوعاتی چون نفت فروشی به ملت و توجیه ناکارآمدی دولت پرداخته شده و در ادامه استدلال وزیر نفت و توجیه رئیس عدلیه حکومت اسلامی ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۲

در برنامه این هفته وزیر اقتصاد در مقابل وزیر نفت بر اثر یک مسئله بورسی،۵۴ هزار خودرو قاچاقی،پایین آوردن نرخ ارز به سبک همتی،و التماس روحانی از پیش روی خواهد گذشت

ببینید »

آپوزیت ۳۳۱

در برنامه این هفته آخرین سخنرانی مذهبی سیاسی اقتصادی، رهبر فرسودگان از ابعاد گوناگون بررسی شده و صحت ادعاهای ایشان با اخبار جمهوری اسلامی سنجیده میشود

ببینید »