آپوزیت

آپوزیت ۲۸۲

در برنامه این هفته نخست تاثیر سخنان مقامات آمریکایی در سخنان جمهوری اسلامی بررسی شده، سپس سخنرانی رهبر بسیجیان دو عالم بر سر مرقد رهبر قبلی بررسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۱

در برنامه این هفته هم سخنان شخص دوم حکومت اسلامی یعنی رییس جمهور منتخب در سخنرانیهای متعدد او در هفته گذشته بررسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۰

در برنامه این هفته هم سخنان شخص دوم حکومت اسلامی یعنی رییس جمهور منتخب در سخنرانیهای متعدد او در هفته گذشته بررسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۹

در برنامه این هفته آخرین سخنرانی رهبر حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن برخی اخبار دیگر را از پیش روی می‌گذرانیم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۸

در برنامه این هفته دروغهای سیاستمداران به ملّت را از لابلای سخنان مقامات برجسته حکومت اسلامی پیدا کرده و همچنین در ذیل اینکار، از روحیات این روزهای مقامات نظام مقدّس هم آگاه می‌شویم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۷

در برنامه این هفته سخنان مقامات برجسته نظام مقدّس، و برخی اخبار مرتبط، ارزیابی می‌شود. تا فهم مشخصات ترس مبلغین مذهبی صاحب قدرت در ایران، تسهیل شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۶

در برنامه این هفته به ادامه دروغهای حکومت اسلامی در بحران سیل سراسری کشور پرداخته و همچنین به ادامه واکنشهای نظام مقدّس به تروریست خوانده شدنش پرداخته می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۵

در برنامه این هفته اخبار سیلابهای یکی دو هفته گذشته بررسی می‌شود، از درد دل مردم آگاه میشیم و با اقدامات مقامات نظام مقدّس آشنا میشیم. درضمن به واکنشهای جمهوری اسلامی در قبال قرار گرفتن سپاهش ...

ببینید »