آپوزیت ۲۷۷

در برنامه این هفته سخنان مقامات برجسته نظام مقدّس، و برخی اخبار مرتبط، ارزیابی می‌شود. تا فهم مشخصات ترس مبلغین مذهبی صاحب قدرت در ایران، تسهیل شود.

دانلود