آپوزیت

آپوزیت ۲۰۱

برنامه این هفته به سخنرانی های رییس جمهور منتخب آمریکا و رییس جمهور منتخب نظام مقدّس اختصاص می‌یابد. در این بین با نگاهی به اخبار ایران آن سخنان راستی آزمایی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۰۰

در برنامه این هفته از حال مسلمانان روهینگیا مطلع می‌شویم و سپس به احوال مسلمانان ایران می‌پردازیم تا بلکه مسولان «مسلمان دوست» نظام مقدّس هم از حال این مسلمانان هم آگاه شوند. در ادامه از هنرهای ...

ببینید »

آپوزیت ۱۹۹

در برنامه این هفته ابتدا سخنان آقای بزرگ برای طلاب و سپس سخنان شخص دوم مملکت در اولین مصاحبه تلوزیونی بعد از استقرار دولت جدید مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرد. در جریان راستی آزمایی از برخی ...

ببینید »

آپوزیت ۱۹۸

در برنامه این هفته به معضل سوء مدیریت جمع آوری و تصفیه فاضلاب پرداخته می‌شود و اثرات این سوء مدیریت در زندگی مردم و آینده ایران بررسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۱۹۷

در برنامه این هفته به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری منتخب شورای نگهبان که بعد به انتخاب مردم رسیده بود پرداخته می‌شود. در این بین توفیقات نظام مقدس از ادعا تا واقعیت بررسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۱۹۶

در برنامه این هفته هم روند درگیریهای دیپلماتیک نظام مقدس بررسی میشود، در کنار آن به مشکلات داخلی مقامات پرداخته می‌شود و در نهایت نتیجه آن در زندگی مردم ایران به اطلاع شما می‌رسد.

ببینید »

آپوزیت ۱۹۵

در این برنامه هم به بهم ریختگی مدیریتی در سطح و عمق نظام مقدس و دلایل آن پرداخته می‌شود. در همین راستا اخبار کشور از سیاست خارجی تا امور داخلی تنها در یک هفته گذشته بررسی ...

ببینید »

آپوزیت ۱۹۴

در برنامه این هفته هم به ادامه بگو مگو‌ها در نظام مقدّس پوشش داده می‌شود. نتیجه این بگو مگو ها در امور اجرایی کشور بررسی میشود و به بحرانهای نظام مقدّس اشاره می‌شود.

ببینید »