آپوزیت

آپوزیت ۲۰۹

در برنامه این هفته از مسکن مهر تا ساخت و سازهای دیگر کشور مورد راستی آزمایی قرار می‌گیرد ضمن اینکه اوضاع زلزله دیدگان استان کرمانشاه هم یادآوری می‌شود. در همین راستا سخنان مسولین نظام مقدّس شنیده ...

ببینید »

آپوزیت ۲۰۸

در برنامه این هفته نخست سخنان هفته گذشته آقای بزرگ برای دانش‌ آموزان نقد و بررسی میشود. سپس سخنان دیگر مقامات کشور در راستای اخبار رخدادها سنجیده می‌شود، خصوصا سخنان روز چهارشنبه رییس جمهور منتخب.

ببینید »

آپوزیت ۲۰۷

برنامه این هفته حول مهمترین خبر این روزهای ایران خواهد چرخید که همانا تغییر شکل روابط ایران با آمریکاست. در همین راستا صدای مقامات نظام مقدّس را خواهیم شنید و سعی خواهد شد تا افکارشان شفاف ...

ببینید »

آپوزیت ۲۰۶

در برنامه این هفته ابتدا یکی از دستاوردهای نظام مقدّس برای شیعیان حسینی در راهپیمایی اربعین نامگذاری می‌شود. سپس سخنرانی رییس جمهور منتخب بمناسبت مصطفی خمینی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و در انتها سخنرانی ...

ببینید »

آپوزیت ۲۰۵

در برنامه این هفته منحصرا به واکنش رییس جمهور منتخب و آقای بزرگ به سخنان ترامپ پرداخته می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۰۴

در برنامه این هفته به سخنان رییس جمهور منتخب در دانشگاه تهران و هیات دولت پرداخته می‌شود. برای سنجش میزان حقیقت گفتار رییس جمهور اخبار دیگر کشور نیز از پیش روی خواهد گذشت.

ببینید »

آپوزیت ۲۰۳

در برنامه این هفته مشکل جدید نظام مقدّس را از میان سخنان مقامات نظام تشخیص می‌دهیم و راه حلهای نظام در برخورد با مشکل جدید را بررسی می‌کنیم. در کنار آن مشکلات مردم ایران را هم ...

ببینید »

آپوزیت ۲۰۲

در برنامه این هفته ابتدا اولین واکنش آقای بزرگ به سخنان ترامپ در سازمان ملل بررسی می‌شود، در همین بین اخبار کشور هم از پیش روی می‌گذرد تا از حقیقت نظام مقدّس بیشتر آگاه شویم.

ببینید »