001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آپوزیت ۲۰۴

در برنامه این هفته به سخنان رییس جمهور منتخب در دانشگاه تهران و هیات دولت پرداخته می‌شود. برای سنجش میزان حقیقت گفتار رییس جمهور اخبار دیگر کشور نیز از پیش روی خواهد گذشت.

دانلود