آپوزیت ۲۰۳

در برنامه این هفته مشکل جدید نظام مقدّس را از میان سخنان مقامات نظام تشخیص می‌دهیم و راه حلهای نظام در برخورد با مشکل جدید را بررسی می‌کنیم. در کنار آن مشکلات مردم ایران را هم از پیش روی میگذرانیم.

دانلود