آپوزیت ۱۹۸

در برنامه این هفته به معضل سوء مدیریت جمع آوری و تصفیه فاضلاب پرداخته می‌شود و اثرات این سوء مدیریت در زندگی مردم و آینده ایران بررسی می‌شود.

دانلود