آپوزیت ۱۹۶

در برنامه این هفته هم روند درگیریهای دیپلماتیک نظام مقدس بررسی میشود، در کنار آن به مشکلات داخلی مقامات پرداخته می‌شود و در نهایت نتیجه آن در زندگی مردم ایران به اطلاع شما می‌رسد.

دانلود