آپوزیت ۱۹۷

در برنامه این هفته به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری منتخب شورای نگهبان که بعد به انتخاب مردم رسیده بود پرداخته می‌شود. در این بین توفیقات نظام مقدس از ادعا تا واقعیت بررسی می‌شود.

دانلود