آپوزیت

آپوزیت 290

در برنامه این هفته فساد در سیستم آموزش پزشکی و پدیده پزشک حکومتی و ارتباط آن با فساد مسولین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۹

در برنامه این هفته مشکلات مردم، نگرانی حکومت و راهکارهای حکومت اسلامی برای کاهش نگرانیهایش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۸

در برنامه این هفته نخست سخنان رئیس جمهوری منتخب در بجنورد بررسی شده سپس از یکی از ویژگیهای رئیس جدید قوّه قضای حکومت اسلامی مطلع می‌شویم.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۷

در برنامه این هفته، نخست سخنان رهبر خشونت طلبان در دیدار با حاجیان بررسی شده، سپس با حال و روز این روزهای ایران و ایرانیان در سیمای جمهوری اسلامی آشنا شده و در آخر، تهدیدات حکومت ...

ببینید »

آپوزیت ۲۸۶

در برنامه این هفته نخست سخنان رهبر مداحان اهل بیت برای دستگاه عدالت گسترانی حکومت اسلامی با حقایق موجود تطبیق داده شده، سپس آخرین اخطارهای رئیس جمهور منتخب به اروپاییها و جهان مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۵

در برنامه این هفته نخست واکنشهای جمهوری اسلامی به حمله موشکی خودش به پهباد آمریکایی را بررسی کرده، سپس واکنش آمریکایی ها به واکنش جمهوری اسلامی را از پیش روی می‌گذرانیم و در آخر هم واکنش ...

ببینید »

آپوزیت ۲۸۴

در برنامه این هفته آنچه کارمندان رهبری در مدح تصمیم رهبری، سرودند را بررسی کرده، دغدغه‌های مسولین نظام مقدّس را شناسایی کرده و سخنان رئیس جمهور منتخب رهبری با اخبار جاری تطبیق داده شده.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۳

در برنامه این هفته اثر پاره کردن برجام توسط ترامپ در رفتار جمهوری اسلامی بررسی شده و اثرات آن تغییرات در تصمیمات اخیر ولایت فقیه در آخرین تلاشهای دیپلماتیک برای تغییر جمهوری اسلامی، سنجیده می‌شود.

ببینید »