آپوزیت ۲۸۷

در برنامه این هفته، نخست سخنان رهبر خشونت طلبان در دیدار با حاجیان بررسی شده، سپس با حال و روز این روزهای ایران و ایرانیان در سیمای جمهوری اسلامی آشنا شده و در آخر، تهدیدات حکومت اسلامی برای آمریکا انگلیس و جهان را از پیش روی می‌گذرانیم.

دانلود