آپوزیت ۲۸۳

در برنامه این هفته اثر پاره کردن برجام توسط ترامپ در رفتار جمهوری اسلامی بررسی شده و اثرات آن تغییرات در تصمیمات اخیر ولایت فقیه در آخرین تلاشهای دیپلماتیک برای تغییر جمهوری اسلامی، سنجیده می‌شود.

دانلود