001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آپوزیت ۲۸۳

در برنامه این هفته اثر پاره کردن برجام توسط ترامپ در رفتار جمهوری اسلامی بررسی شده و اثرات آن تغییرات در تصمیمات اخیر ولایت فقیه در آخرین تلاشهای دیپلماتیک برای تغییر جمهوری اسلامی، سنجیده می‌شود.

دانلود