آپوزیت ۲۸۵

در برنامه این هفته نخست واکنشهای جمهوری اسلامی به حمله موشکی خودش به پهباد آمریکایی را بررسی کرده، سپس واکنش آمریکایی ها به واکنش جمهوری اسلامی را از پیش روی می‌گذرانیم و در آخر هم واکنش جمهوری اسلامی به آخرین چالش پیش پایش را، راستی آزمایی می‌کنیم.

دانلود