001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آپوزیت ۲۸۴

در برنامه این هفته آنچه کارمندان رهبری در مدح تصمیم رهبری، سرودند را بررسی کرده، دغدغه‌های مسولین نظام مقدّس را شناسایی کرده و سخنان رئیس جمهور منتخب رهبری با اخبار جاری تطبیق داده شده.

دانلود