آپوزیت ۲۸۴

در برنامه این هفته آنچه کارمندان رهبری در مدح تصمیم رهبری، سرودند را بررسی کرده، دغدغه‌های مسولین نظام مقدّس را شناسایی کرده و سخنان رئیس جمهور منتخب رهبری با اخبار جاری تطبیق داده شده.

دانلود