آپوزیت ۲۷۶

در برنامه این هفته به ادامه دروغهای حکومت اسلامی در بحران سیل سراسری کشور پرداخته و همچنین به ادامه واکنشهای نظام مقدّس به تروریست خوانده شدنش پرداخته می‌شود.

دانلود