آپوزیت

آپوزیت ۳۱۰

در برنامه امروز تنها به سخنان رهبربسیجیان دیپورت شده در نماز جمعه هفته گذشته پرداخته نمیشود ، بلکه سخنان حسن روحانی رئیس جمهور معتمد رهبر در سیستان و بلوچستان برای سیل زدگان هم بررسی میشود. .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۹

دربرنامه امروزماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پاسداران اسلامی بررسی میشود و در همین راستا سخنان سیاستمداران و فرماندهان نظامی راستی آزمایی میشود .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۸

در برنامه این هفته مرگ قاسم و پیامدهای آن بررسی می‌شود. در همین راستا به سخنان وزیر خارجه، رئیس جمهور و رهبر نظام مقدّس استناد میشود. .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۷

در برنامه این هفته فساد مسولین جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف مدیریتی کشور بررسی شده و سپس با سخنان رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و رهبر حکومت اسلامی تطبیق داده می‌شود. .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۶

در برنامه این هفته در برنامه این هفته گزارشاتی از خدمات هفته گذشته جمهوری اسلامی به ملّت ایران بررسی گردیده، و در این راستا چکیده‌ای از رفتارهای حکومت اسلامی در عرصه‌های اجتماعی، قضایی و سیاسی، از ...

ببینید »

آپوزیت ۳۰۵

در برنامه این هفته مدیریت جهادی مسولین نظام مقدّس در زمینه دود، بو، فاضلاب و زباله، و تاثیرش بر زندگی عموم مردم ایران بررسی می‌شود

ببینید »

آپوزیت ۳۰۴

در برنامه این هفته نخست مراسم تحویل لایحه بودجه توسط رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و سپس برخی اخبار دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی به هم ربط داده می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۳۰۳

در برنامه این هفته نخست بوی مدیریت اسلامی در پایتخت مقتدرترین کشور منطقه را بررسی کرده و سپس دود حاصل از تدبیر جمهوری اسلامی از پیش روی شما گذرانده و در انتها روضه مبسوط رئیس جمهور ...

ببینید »