آپوزیت

آپوزیت ۳۱۴

در برنامه این هفته نخست نظری بر سخنان رهبر فرهیختگان جهان اسلام بمنظور نوروز انداخته وسپس اخبار هفتگی کشورکه در انحصار کرونا قرار گرفته بررسی میشود

ببینید »

آپوزیت ۳۱۳

در برنامه این هفته کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان، مورد کنکاش قرار می‌گیرد و سخنان رهبر معظم بسیجیان دوعالم راستی آزمایی شده و چند خبر دیگر به هم چسبانده می‌شوند

ببینید »

آپوزیت ۳۱۲

در برنامه این هفته سخنرانی رهبر برجسته ولایتمداران بمناسبت ۱۹ بهمن راستی آزمایی میشود، سخنان رئیس جمهور رهبر برجسته برای سفیران بررسی می‌شود و سخنان همان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن روانشناسی می‌شود.

ببینید »

آپوزیت 311

در برنامه این هفته از چالش اصلی حکومت اسلامی در ماه های پایانی عمرش آگاه می‌شویم. سپس گزارش جلب سرمایه خارجیها، توصیه ظریف به آمریکاییها، توقع روحانی از اروپاییها و تعیین تکلیف رهبر حکومت اسلامی برای ...

ببینید »

آپوزیت ۳۱۰

در برنامه امروز تنها به سخنان رهبربسیجیان دیپورت شده در نماز جمعه هفته گذشته پرداخته نمیشود ، بلکه سخنان حسن روحانی رئیس جمهور معتمد رهبر در سیستان و بلوچستان برای سیل زدگان هم بررسی میشود. .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۹

دربرنامه امروزماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پاسداران اسلامی بررسی میشود و در همین راستا سخنان سیاستمداران و فرماندهان نظامی راستی آزمایی میشود .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۸

در برنامه این هفته مرگ قاسم و پیامدهای آن بررسی می‌شود. در همین راستا به سخنان وزیر خارجه، رئیس جمهور و رهبر نظام مقدّس استناد میشود. .

ببینید »

آپوزیت ۳۰۷

در برنامه این هفته فساد مسولین جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف مدیریتی کشور بررسی شده و سپس با سخنان رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و رهبر حکومت اسلامی تطبیق داده می‌شود. .

ببینید »