آپوزیت ۳۱۰

در برنامه امروز تنها به سخنان رهبربسیجیان دیپورت شده در نماز جمعه هفته گذشته پرداخته نمیشود ، بلکه سخنان حسن روحانی رئیس جمهور معتمد رهبر در سیستان و بلوچستان برای سیل زدگان هم بررسی میشود.

.

دانلود