آپوزیت ۳۱۲

در برنامه این هفته سخنرانی رهبر برجسته ولایتمداران بمناسبت ۱۹ بهمن راستی آزمایی میشود، سخنان رئیس جمهور رهبر برجسته برای سفیران بررسی می‌شود و سخنان همان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن روانشناسی می‌شود.

دانلود