آپوزیت ۳۱۳

در برنامه این هفته کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان، مورد کنکاش قرار می‌گیرد و سخنان رهبر معظم بسیجیان دوعالم راستی آزمایی شده و چند خبر دیگر به هم چسبانده می‌شوند

دانلود