001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

آپوزیت

آپوزیت ۲۷۵

در برنامه این هفته اخبار سیلابهای یکی دو هفته گذشته بررسی می‌شود، از درد دل مردم آگاه میشیم و با اقدامات مقامات نظام مقدّس آشنا میشیم. درضمن به واکنشهای جمهوری اسلامی در قبال قرار گرفتن سپاهش ...

ببینید »

آپوزیت ۲۷۴

برنامه این هفته به بررسی فرازهای این سخنرانی اختصاص یافته، تا بلکه از نقشه راه جمهوری اسلامی در سال جدید سر در بیاوریم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۳

در برنامه این هفته به آخرین سخنان مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت اشاره می‌شود و آن سخنان با اخبار کشور تطبیق داده خواهد شد.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۲

در برنامه این هفته با نقصها و ناتوانی‌های حکومت اسلامی در سخنان رییس جمهور منتخب آشنا می‌شویم. همچنین به کلاس درس خارج از فقه آقای بزرگ می‌رویم تا با علم ایشان بیشتر آشنا شویم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۱

در برنامه این هفته نخست سیاست خارجه جمهوری اسلامی بررسی شده، سپس با رجوع به سخنان مقامات، خلوص دروغ در حکومت اسلامی اندازه‌گیری شده و در این میان از مشکلات این روزهای مردم ایران مطلع می‌شویم.

ببینید »

آپوزیت ۲۷۰

در برنامه این هفته دست و پا زدنهای نظام مقدّس، برای تغییر نظر مردم مبنی بر تغییر حکومت اسلامی بعنوان تنها راه برای رسیدن به زندگی بهتر، مورد نقد و بررسی قرار گرفته میشه، فقط برای ...

ببینید »

آپوزیت ۲۶۹

در برنامه این هفته سخنان مقامات حکومت اسلامی در زمینه‌های مختلف راستی آزمایی شده برای تحقق این خواسته حال و روز مردم ایران با آن سخنان تطبیق داده می‌شود.

ببینید »

آپوزیت ۲۶۸

در برنامه این هفته ادعاهای رییس جمهور منتخب نظام مقدّس، راستی آزمایی می‌شود. در ضمن اینکار از اوضاع کشاورزی، رفاه مردم، محیط و زیست و سیاست خارجه کشور مطلع می‌شویم.

ببینید »