آپوزیت

آپوزیت 295‎

در برنامه این هفته اوضاع داخلی دولت، شرایط دیپلماسی در مقاومت، و سلامت مالی حکومت بررسی شده و رابطه همه اینها با زندگی ملّت به قضاوت گذاشته می‌شود.

ببینید »

آپوزیت 294‎

توجه به موضوع آب توجه به ادامه زندگیست و تامین آب نیاز گسترش تمدن بشریست. به هیمن دلیل حفاظت و تامین منابع آبی یکی از مسائل مهم امروز دنیاست. در برنامه این هفته از دوست عزیز ...

ببینید »

آپوزیت 293

در برنامه این هفته راهکارهای مختلف نظام مقدّس برای رهایی از بحرانهای گریبان گیر بررسی شده. در همین راستا رفتارهای حکومت اسلامی و سخنان مقاماتش را از پیش روی می‌گذرانیم.

ببینید »

آپوزیت 292

در برنامه این هفته گوشه‌هایی از فساد حاکم بر حکومت اسلام ناب محمدی بررسی شده، با اثرات آن در کشور و در زندگی مردم آشنا شده، توجیهات مقامات حکومت اسلامی سنجیده شده، و در پایان اوضاع ...

ببینید »

آپوزیت 291

در برنامه این هفته، با آرزوها و تخیلات رئیس جمهور نظام مقدّس آشنا شده و نتایج آنها در رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران، مشاهده می‌شود.

ببینید »

آپوزیت 290

در برنامه این هفته فساد در سیستم آموزش پزشکی و پدیده پزشک حکومتی و ارتباط آن با فساد مسولین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۹

در برنامه این هفته مشکلات مردم، نگرانی حکومت و راهکارهای حکومت اسلامی برای کاهش نگرانیهایش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ببینید »

آپوزیت ۲۸۸

در برنامه این هفته نخست سخنان رئیس جمهوری منتخب در بجنورد بررسی شده سپس از یکی از ویژگیهای رئیس جدید قوّه قضای حکومت اسلامی مطلع می‌شویم.

ببینید »