آپوزیت

آپوزیت ۳۳۴

در برنامه این هفته واکنش برجسته ترین مقامات نظام مقدس بررسی میشود،در همین راستا از نصیحت های رهبر فرسودگان و آمارهای رئیس جمهور منتسبو راهکارهایپر حرف ترینقاضی القضات جهان آگاه خواهید شد

ببینید »

آپوزیت ۳۳۳

در برنامه این هفته سخنرانی حسن روحانی در حضور هیئت دولت براثر موضوعاتی چون نفت فروشی به ملت و توجیه ناکارآمدی دولت پرداخته شده و در ادامه استدلال وزیر نفت و توجیه رئیس عدلیه حکومت اسلامی ...

ببینید »

آپوزیت ۳۳۲

در برنامه این هفته وزیر اقتصاد در مقابل وزیر نفت بر اثر یک مسئله بورسی،۵۴ هزار خودرو قاچاقی،پایین آوردن نرخ ارز به سبک همتی،و التماس روحانی از پیش روی خواهد گذشت

ببینید »

آپوزیت ۳۳۱

در برنامه این هفته آخرین سخنرانی مذهبی سیاسی اقتصادی، رهبر فرسودگان از ابعاد گوناگون بررسی شده و صحت ادعاهای ایشان با اخبار جمهوری اسلامی سنجیده میشود

ببینید »

آپوزیت ۳۳۰

در برنامه این هفته،زمین خواری اوقاف در جنگلهای گیلخانی، کمبود کود شیمیایی،وام اجاره نشینی، رشوه ۸ میلیارد دلاری و اختلاف ۲۰ میلیارد دلاری برای شما تشریح میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۲۹

در برنامه این هفته،مبارزه قوه قضائیه با قوه قضائیه، اولویت کاری قوه مقننه، گرانی منطقی و غیر منطقی ازدیدگاه قوه مجریه بررسی گردیده

ببینید »

آپوزیت ۳۲۸

در برنامه این هفته، توقع قالیباف از ظریف،درخواست جلوگیری از فساد ارزی،اعتراف روحانی به عقب ماندگی،دادگاه عباس ایروانی،توجیهات مقامات در تنظیم قیمت مرغ،هشدار نصرالله و شهادت واعظی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

ببینید »

آپوزیت ۳۲۷

در برنامه این هفته، صادرات پتروشیمی با فساد گسترده،کمک طبری به دانیال زاده، اصرار رهبری به فساد در قوه قضائیه،شانزده هزار میلیارد فساد فقط در یک پرونده، و پناه رئیس جمهور از نقد نسنجیده بررسی میشود.

ببینید »