آپوزیت ۳۳۹

در برنامه این هفته قوانین جدید بورسی، خصوصی سازی دشت مغان ، اعتراف قالیباف به ناکارآمدی مدیران و اراجیف فرمانده سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.

دانلود