آپوزیت ۳۴۷

در برنامه این هفته افشاگری رهبر سرداران قاچاقچی در یک سخنرانی تلوزیونی بررسی شده و در این راستا با نقش جمهوری اسلامی در منطقه آشنا میشوید،التماسهای روحانی در مورد نقش تحریم هاو نفتکش دزدی سپاه برای دور زدن تحریمها و چند خبر دیگر را هم از پیش رو خواهیم گذراند

دانلود