آپوزیت ۳۴۸

در برنامه این هفته نخست نگاهی به بازار بورس انداخته و اظهار نظر های مسئولین با سخنان دیگر مسئولین تطبیق داده شده، سپس کشمکش بین دولت و مجلس بر سر معنویات در لایحه بودجه بررسی شده و در انتها سخنان روحانی در مورد دونالد ترامپ روانشناسی میشود

دانلود