آپوزیت ۳۵۰

در برنامه این هفته تاکید بر روی سازمان غذا و دارو سنجیده شده، رد لایحه بودجه بررسی شده و سخنان رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس راستی آزمایی میشود.

دانلود