آپوزیت ۳۳۰

در برنامه این هفته،زمین خواری اوقاف در جنگلهای گیلخانی، کمبود کود شیمیایی،وام اجاره نشینی، رشوه ۸ میلیارد دلاری و اختلاف ۲۰ میلیارد دلاری برای شما تشریح میشود.

دانلود