آپوزیت ۳۲۸

در برنامه این هفته، توقع قالیباف از ظریف،درخواست جلوگیری از فساد ارزی،اعتراف روحانی به عقب ماندگی،دادگاه عباس ایروانی،توجیهات مقامات در تنظیم قیمت مرغ،هشدار نصرالله و شهادت واعظی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

دانلود