آپوزیت ۳۲۶

در برنامه این هفته، به ادامه فساداسلامی در قوه قضاییه ،واکنش قالیباف به اروپایی ها، کاهش سهمیه وانت بار ها، و هشدار روحانی به آژانس پرداخته میشود.

دانلود