آپوزیت ۳۲۳

در برنامه این هفته، مجیزگویی قالیباف در مجلس،کشف خودروی قاچاق در تهران،احتکار تاکسی،آمار روحانی در بودجه عمرانی، فرمول همسان سازی، و سخنرانی ارتحالیده خامنه ای مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.

دانلود