پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها – مدرنیته به چه معناست؟آیا بدون دستیابی به سکولاریسم رسیدن به جامعه ای مدرن امکان پذیر خواهد بود؟

جامعه مدرن و مبتنی بر پيش بينی ها و خواست های مندرج در اعلاميه جهان گستر حقوق بشر، زمانی بوجود خواهد آمد که اكثريت اعضاء آن جامعه بر سر جدا کردن مذهب و ایدئولوژی از حکومت ...

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها – از باورها تا تشکیل نهادها و تلاش برای جدایی نهاد مذهب از سایر نهادها

سکولاریسم به معنای جدایی نهاد مذهب از تمامی نهادهای حکومتی ست. آشتی نهاد مذهب با نهاد علم و دانش، از اهداف انقلاب فرهنگی بود که با دستور خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیش از دو سال ...

ببینید »