پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها/ آلترناتیو دولت با آلترناتیو حکومت فرق دارد

یکشنبه گذشته آقای مهندس کورش زعیم، از رهبران جریان جدیدالتأسیس جبههء ملی ششم، میهمان و سخنران نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بودند و دربارهء طرحی که با نام «پشنهاد برون رفت مسالمت رژيم اسلامی» از ...

ببینید »