پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها/ فرزند کشی در لباس دین و اخلاق

مشخصات تماس برای پیوستن به نشستهای این پادکست: newrely@yahoo.com> +49 152 17872145 isdparty.com قتل بابک خرمدین در امتداد فرزندکشی ها و شیوع خشونت در ایران #اسماعیل_نوری_علا #سکولاریسم_سیاسی #حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #سکولار_دموکراسی #مبارزات_مردم #اعتراضات_مردم_ایران #سکولاریسم #انقلاب #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها/ هماهنگ سازی نیروهای اپوزیسیون

مسئله «ائتلاف» در ميان نيروهای پراکندهء متعلق به آنچه که «اپوزیسیون حکومت اسلامی مسلط بر ايران» نام دارد. #اسماعیل_نوری_علا #سکولاریسم_سیاسی #حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #سکولار_دموکراسی #مبارزات_مردم #اعتراضات_مردم_ایران #سکولاریسم #انقلاب #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها – منافع ملی

در این پادکست سابقه جریان چپ در ایران مورد بررسی قرار می گیرد #اسماعیل_نوری_علا #سکولاریسم_سیاسی #حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #سکولار_دموکراسی #مبارزات_مردم #اعتراضات_مردم_ایران #سکولاریسم #انقلاب #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها – مفهوم چپ در اندیشه‌ی سیاسی ایرانی

در این پادکست سابقه جریان چپ در ایران مورد بررسی قرار می گیرد #اسماعیل_نوری_علا #سکولاریسم_سیاسی #حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان #سکولار_دموکراسی #مبارزات_مردم #اعتراضات_مردم_ایران #سکولاریسم #انقلاب #secular_democracy #Iran #islamic_republic_of_iran

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها/ در ماهیت سیستم اقتصادی لیبرال و سوسیال

حزب سکولار دموکرات ایرانیان، با توجه به مفاد اعلامیه جهان‌گستر حقوق‌بشر، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی را برسمیت می‌شناسد و در عین‌حال معتقد به لزوم تأمین رفاه اجتماعی است و در این راستا، در امر «توسعه»، ...

ببینید »